Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bardhje
bardhje:

bárdhje mb. i bardhë (për disa pemë): qershi bardhje.

bardhje:

bárdhj/e,-a f. zbardhje.

Sinonime / Të përafërta:
zbardhje
Të ngjashme:
hardhje:

hárdhj/e,-a f. sh. -e(t) 1. zool. hardhucë: hardhuca e blertë zhapiu. 2. mjek. bised. difteria.

mardhje:

márdhj/e,-a f. veprimi dhe gjendja sipas foljes.

zbardhje:

zbárdhj/e,-a f. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. mbresë a shenjë që mbetet nga prerja; incizim: zbardhje unazore; në vendin e zbardhjes.

ardhje:

árdhj/e,-a f. sh. -e(t) shih te vij.