Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bardhelleme
bardhëllemë:

bardhëllém/ë (i), -e (e) [bardhërém/ë (i), -e (e)] mb. i bardhemë.

Të ngjashme:
bardhëllimë:

bardhëllím/ë,-a f. zbardhëllim.

zbardhëllemë:

zbardhëllémë (i, e) mb. i bardhemë: qiell i zbardhëllemë.

verdhëllemë:

verdhëllémë (i, e) mb. i verdhemë; si i zverdhur.

zbardhëllimë:

zbardhëllím/ë,-a f. zbardhëllim: zbardhëllima e mëngjesit.