Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bardh
bardh:

bardh kal., -a, -ur zbardh.

Të ngjashme:
bardhë:

bárdhë (i, e) mb. 1. që ka ngjyrën si të borës; i çelur e i ndritshëm; kund. i zi: pe i bardhë; re të bardha; kalë i bardhë; raca e bardhë; bukë e bardhë; verë e bardhë; rruazat e bardha të gjakut (anat.); mëlçia e bardhë (anat.) mushkëria; gurët e bardhë (shah.); ujërat e bardha ujërat e pastra të burimeve; i bardhë qumësht; netët e bardha të Veriut. 2. gjymtyrë e dytë e emërtimeve të pathjeshta për disa bimë, kafshë etj., që kanë këtë ngjyrë a janë të bardheme: ariu i bardhë; lepuri i bardhë; mëllenja e bardhë; korbi i bardhë gallofi; pisha e bardhë; zambaku i bardhë; plepi i bardhë; trëndafili i bardhë; fiku i bardhë; misri i bardhë; rrushi i bardhë; lakra e bardhë. 3. i pashkruar a i paplotësuar: faqe (fletë) e bardhë; çek i bardhë (fin.); nënshkruan në të bardhë (fin.). 4. fig. fatlum, fatbardhë: ditë të bardha; pleqëri e bardhë; qofsh i bardhë! (ur.). 5. i pastër, i panjollë; i çiltër e bujar: ka zemër të bardhë; me faqe të bardhë! (ur.). 6. euf. gjymtyrë e dytë e emërtimeve të pathjeshta për disa sëmundje ngjitëse e të rënda: kolla e bardhë kolla e mirë; grykët e bardha difteria; lia e bardhë; murtaja e bardhë tuberkulozi.

bardho:

bárdho,-ja m. sh. -(t) qen, kalë etj. i bardhë; / njeri me flokë të bardhë; çubardh.

barth:

barth,-i m. 1. qull me miell, me yndyrë e me zorrë bagëtish. 2. sh. -a(t) anat. bajame.

gardh:

gardh,-i m. sh. -e(t) dhe gjérdhe(t) 1. thurimë përqark një kopshti, një oborri etj.: hu gardhi; thur gardhin; prapa gardhit (fig.) prapa krahëve; gardhi ka sy (veshë) (fj. u. ) sado fshehtas që të punosh, do të merret vesh; nga sytë e botës nuk fshihesh dot. 2. fig. radhë e shtrënguar njerëzish; varg i ngjeshur sendesh që pengojnë kalimin; pengesë; mburojë: gardh ushtarësh; e kapërceu gardhin e kaloi vështirësinë që kishte, e hodhi lumin; i vuri gardh gojës nuk foli më, e qepi gojën.

mardh:

mardh jokal., -a, -ur mërdhij: i mardhin duart.