Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barbarozë
barbarozë:

barbaróz/ë,-a f. sh. -a(t) bot. barishte zbukuruese, me lule të vogla të trëndafilta e të merme.

Të ngjashme:
barbarizëm:

barbaríz/ëm,-mi m. sh. -ma(t) 1. mizori, barbari; sjellje prej barbari: barbarizma çnjerëzorë. 2. gjuh. fjalë e huaj e panevojshme në gjuhën amtare.