Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barbarisht
barbarisht:

barbarísht ndajf. mizorisht, si barbar: e vranë barbarisht.

Të ngjashme:
barazisht:

barazísht ndajf. barabar.

arbërisht:

arbërísht ndajf. në të folmet e arbëreshëve.