Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barazueshem
barazueshëm:

barazúesh/ëm (i), -me (e) mb. që mund të barazohet a të krahasohet me një tjetër: madhësi të barazueshme.