Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barazoj
barazoj:

baraz/ój kal. dhe jokal., -óva, -úar e bëj të barabartë me një tjetër; e vlerësoj njësoj: barazuan në minutën e fundit (të ndeshjes); barazoj buxhetin (fin.).

Të ngjashme:
babazot:

babazót,-i m. gjysh; plaku i shtëpisë.

brazdoj:

brazd/ój kal., -óva, -úar hap hulli, hulloj; lëvroj arën. / pës. brazdóhet v. III.

çaprazoj:

çapraz/ój kal., -óva, -úar bised. 1. i bëj çapraz dhëmbët e sharrës. 2. fig. i ngatërroj njerëzit; pështjelloj. / pës. çaprazóhet v. III.

laracoj:

larac/ój kal., -óva, -úar e bëj lara-lara; e zbukuroj a e ngjyros; e përshenj: e laracoi fletoren.

parëzoj:

parëz/ój kal., -óva, -úar çiftoj.