Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barazi
barazi:

barazí,-a f. sh. -(të) të qenët i barabartë me një tjetër; gjendje e barabartë a e drejtë për të qenë i barabartë me një tjetër; kund. pabarazi: barazi shoqërore; barazia para ligjit.

Të ngjashme:
larazi:

lara/zí,-zézë mb., edhe si em., që është me lara të zeza (për disa kafshë): dash (cjap) larazi; dele (dhi) larazezë.

barazim:

barazím,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. sport. përfundim i barabartë i një ndeshjeje a i një loje: goli i barazimit; përfundoi me barazim. 3. mat. formulë që ka dy anë me madhësi e me vlerë të barabartë: barazim algjebrik; shenja e barazimit.

babëzi:

babëzí,-a f. 1. grykësi e madhe, pangopësi; lakmi e pashuar: i ka hyrë babëzia. 2. zi e madhe, mjerim.

bagazh:

bagázh,-i m. sh. -e(t) 1. plaçka e sende të ndryshme që merr dikush me vete kur udhëton: vagon bagazhi. 2. fig. libr. tërësia e dijeve a e njohurive që ka një njeri: bagazhi shkencor.

barakë:

barák/ë,-a f. sh. -a(t) ndërtesë e thjeshtë, zakonisht prej dërrasash, që shërben si fjetore, si depo etj.