Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barasvlershmeri
barasvlershmëri:

barasvlershmërí,-a f. libr. të qenët i barasvlershëm.