Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barasvlershmëri
barasvlershmëri:

barasvlershmërí,-a f. libr. të qenët i barasvlershëm.