Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barasvleres
barasvlerës:

barasvlérës,-i m. sh. -(it) diçka që ka vlerë të barabartë me një tjetër: barasvlerësi shqip i fjalës së huaj.

Të ngjashme:
barasvlerë:

barasvlér/ë,-a f. të qenët i barasvlershëm me një tjetër.

barasvlerësoj:

barasvlerës/ój kal., -óva, -úar e vlerësoj si të barabartë a të njëjtë me një tjetër. / pës. barasvlerësóhem.

barasvlerësim:

barasvlerësím,-i m. veprimi sipas foljes.