Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barasvlere
barasvlerë:

barasvlér/ë,-a f. të qenët i barasvlershëm me një tjetër.

Të ngjashme:
barasvlerës:

barasvlérës,-i m. sh. -(it) diçka që ka vlerë të barabartë me një tjetër: barasvlerësi shqip i fjalës së huaj.