Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës baraspeshte
baraspeshtë:

baraspéshtë (i, e) mb. që ka peshë të barabartë me një tjetër.

Të ngjashme:
baraspeshë:

baraspésh/ë,-a f. 1. gjendje në prehje a e pandryshuar e një trupi kur mbi të veprojnë forca të barabarta. 2. fig. barazi e dy forcave të kundërta: vë në baraspeshë.

baraspeshoj:

baraspesh/ój kal., -óva, -úar vë në gjendje baraspeshe.

baraspeshim:

baraspeshím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.