Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës barashtoj
barashtoj:

barasht/ój kal., -óva, -úar e bëj të barabartë nga të dyja anët (barrën etj.).

Të ngjashme:
barishtor:

barishtór,-e mb. 1. që është si bar, pa kërcell ose me kërcell të hollë e me gjethe të blerta; jo i drunjëzuar: bimë barishtore; kërcell barishtor. 2. me barishte: vend barishtor.

mbarështoj:

mbarësht/ój kal., -óva, -úar kujdesem për punët e shtëpisë, për pronën, për pasurinë etj.; amvisëroj a administroj mirë. / pës. mbarështóhet v. III.

parashtroj:

parashtr/ój kal., -óva, -úar i bëj dikujt një parashtresë. / pës. parashtróhet v. III.

barishtor:

barishtór,-i m. sh. -ë(t) zool. kandërr e vogël, e verdhë a e kuqërreme, që dëmton barishtet: barishtori këmbëkuq; barishtori kokëtrashë.

barashtim:

barashtím,-i m. veprimi sipas foljes: barashtimi i barrës.