Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës barabrinjes
barabrinjës:

barabrínjës,-e mb. gjeom. që i ka brinjët me gjatësi të barabartë: trekëndësh barabrinjës.