Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bankier
bankier:

bankiér,-i m. sh. -ë(t) pronar banke ose aksionist i madh financiar.

Të ngjashme:
banakier:

banakiér,-i m. sh. -ë(t) shitës në banak.

kantier:

kantiér,-i m. sh. -e(t) vend a shesh ndërtimi; qendër e përkohshme pune e banimi për punëtorë: kantieri detar (i anijeve) vendi pranë skelës, ku ndërtohen e ndreqen anije.

pandier:

pandíer (i, e) mb. 1. jo i ndier: njeri i pandier; poezi e pandier. 2. i qetë dhe i urtë; që punon pa zhurmë e pa bujë: fëmijë i pandier; punëtor i pandier. 3. që nuk është përgojuar: grua e pandier.

banakiere:

banakiér,-e, -ja f. sh. -e(t).

bakter:

baktér,-i m. sh. -e(t) biol. organizëm shumë i vogël njëqelizor, që kalbëzon e tharbëton lëndë organike ose shkakton sëmundje të ndryshme; mikrob: bakteret e tifos.