Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës banishte
banishtë:

banísht/ë,-a f. sh. -a(t) 1. vend me tëbana.2. vend me ujëra termale.

Të ngjashme:
barishte:

barísht/e,-ja f. sh. -e(t) bimë barishtore; perime e blertë: barishte deti leshterik; supë me barishte.

danishte:

danísht/e,-ja f. gjuha e danezëve.

barnishtë:

barnísht/ë,-a f. sh. -a(t) barishte mjekësore: pi lëng barnishtash.

bunishtë:

bunísht/ë,-a f. sh. -a(t) stan me tëbana.

ranishtë:

ranísht/ë,-a f. sh. -a(t) [ranísht/e,-ja f. sh. -e(t)] 1. brez toke me rërë anës detit, anës liqenit a anës lumit: ranishta e Durrësit. 2. tokë ranore: gëlqerizimi i ranishtave (bujq.).