Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës banik
banik:

baník,-e mb. që mbahet përditë; i përdorur, i vjetruar: veshje banike.

Të ngjashme:
banak:

banák,-u m. sh. -ë(t) tryezë e posaçme në lokale e dyqane, me rafte të mbyllura zakonisht me xham, ku mbahen ëmbëlsira, pije etj.

barik:

barík,-e mb. meteor. që lidhet me shtypjen atmosferike: trysnia barike.

bazik:

bazík,-e mb. kim. që përmban baza; që ka vetitë e bazës: kripë bazike; tokë bazike.

danik:

daník,-u m. sh. -ë(t) kthinë në shtëpi për një qëllim të caktuar.

panik:

paník,-u m. frikë e madhe që zë një njeri a që përhapet menjëherë; rrëmuja që shkakton kjo frikë: mos ngjallni panik!; u tërhoqën në panik.