Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës banesë
banesë:

banés/ë,-a f. sh. -a(t) ndërtesë banimi; shtëpi.

Të ngjashme:
anesë:

anés/ë,-a f. anësi.

banues:

banúes,-i m. sh. -(it) banor.

bares:

bar/és jokal., -íta, -ítur bised. bredh, vrapoj; endem, shëtit: baresim nëpër rrugë.

banë:

bán/ë,-a f. sh. -a(t) tëbanë.

ankesë:

ankés/ë,-a f. sh. -a(t) kundërshtim me fjalë a me shkresë, zakonisht pranë një organi zyrtar, për një veprim a për një vendim të padrejtë; ankim.