Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës banal
banal:

banál,-e mb. 1. që ka humbur bukurinë nga përsëritja e shpeshtë; tepër i përdorur. 2. keq. i ndytë, i turpshëm (për fjalët etj.); që përdor fjalë të ndyra e ka shije të ulëta: shaka banale; njeri banal.

Të ngjashme:
banak:

banák,-u m. sh. -ë(t) tryezë e posaçme në lokale e dyqane, me rafte të mbyllura zakonisht me xham, ku mbahen ëmbëlsira, pije etj.

kanal:

kanál,-i m. sh. -e(t) 1. hendek i gjerë për të ujitur, për të lidhur dy lumenj etj.: kanal i ujërave të zeza; kanal lundrues (kullues); / gjeogr. pjesë e ngushtë në det midis dy brigjeve të afërta: kanali i Otrantos. 2. spec. gyp ku kalon një lëng, një gaz etj.; send a vijë që është thelluar në trajtë lugu: kanali i veshit (anat.); kanali i urinës (anat.); kanalet e tytës së pushkës (tek.) vijaskat. 3. radio., telev. brezi i dendurive që bën të mundur marrjen a dërgimin e një sinjali; program me valë të veçanta; stacion: kanal televiziv; kanali i parë (i dytë). 4. fig. rrugë nëpërmjet së cilës kryhet një punë: në kanal diplomatik (zyrtar).

anale:

anále,-t f. sh. hist. vepër ku shënohen vit pas viti ngjarjet më të rëndësishme të kohës; fig. libr. përmbledhje e ngjarjeve kryesore të një periudhe, e veprimtarisë së një fushe etj.: hyri në analet e historisë.

babil:

babíl,-i m. sh. -ë(t) zool. bregcë.

bacan:

bacán,-i m. sh. -ë(t) 1. dash me turi të bardhë. 2. fig. djalë i urtë.