Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bamirësi
bamirësi:

bamirësí,-a f. sh. -(të) mirëbërësi.

Të ngjashme:
bamirës:

bamírës,-e mb., edhe si em., mirëbërës.

fatmirësi:

fatmirësí,-a f. të qenët fatmirë; mbarësi; lumturi: sjell fatmirësi.

mirësi:

mirësí,-a f. sh. -(të) 1. të qenët mirë ose i mirë; vetia e një njeriu të mirë; dashamirësi, shpirtmirësi: i uruan mirësi; i foli (e përcolli) me mirësi. 2. e mirë, nder; dëshirë e kënaqësi për diçka: i kërkoi një mirësi; mirësia shpërblehet me mirësi (fj. u.); kini mirësinë të na vini për dasmë; kam mirësinë t’ju paraqes drejtorin e ri; / dolli: ngriti një mirësi.