Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës baltuk
baltuk:

baltúk,-u m. sh. -ë(t) zool. peshk i vogël si shojza, me mustaqe, që rri në ujëra të ëmbla e me baltë.

Të ngjashme:
baltak:

balták,-e mb. që ka shumë baltë; i qullët si baltë; baltanik: tokë baltake.

baltok:

baltók,-u m. sh. -ë(t) copë e pjekur balte, që vihet si këmbje nën tepsi; / rrotull balte që i vihet boshtit të qerthullit.

baltur:

báltur (i, e) mb. 1. që është si baltë. 2. që nuk ka shije të mirë: gjellë e baltur.

balluk:

ballúk,-u m. sh. -ë(t) balli i samarit.

baltak:

balták,-u m. sh. -ë(t) vend me shumë baltë, baltishtë, baltovinë.