Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës baltinë
baltinë:

baltín/ë,-a f. sh. -a(t) baltak.

Të ngjashme:
ballinë:

ballín/ë,-a f. sh. -a(t) 1. faqja kryesore e një shtëpie; pjesa e zbukuruar mbi derë a mbi dritare; parëse. 2. faqja e parë e një libri, që ka autorin, titullin etj.

baltim:

baltím,-i m. 1. veprimi sipas foljeve. 2. shije e keqe që ndiejmë në gojë.

balerinë:

balerín/ë,-a f. sh. -a(t) kërcimtare në balet.

baltemë:

baltém/ë (i), -e (e) mb. 1. i squllët si baltë: dardhë e balteme. 2. fig. i pashije, i bartë: gjellë e balteme.

baltovinë:

baltóvin/ë,-a f. sh. -a(t) baltak; / sh. balturina.