Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës balterok
baltërok:

baltërók,-u m. sh. -ë(t) bot. gjysmëshkurre si arrësi, që bën kokrra të kuqërreme a të verdheme.

Të ngjashme:
baltëroj:

baltër/ój kal., -óva, -úar bëj me baltë; përbalt.

baltëror:

baltërór,-e mb. që lidhet me baltën; që është me baltë a si baltë: tokë baltërore.

bakteror:

bakterór,-e mb. libr. që lidhet me bakteret, i baktereve; që shkaktohet prej tyre: sëmundje bakterore.

baltok:

baltók,-u m. sh. -ë(t) copë e pjekur balte, që vihet si këmbje nën tepsi; / rrotull balte që i vihet boshtit të qerthullit.

kaltëroj:

kaltër/ój jokal., -óva, -úar 1. v. III shfaqet a duket me ngjyrë të kaltër: kaltëron deti. 2. kal. ngjyej a lyej me të kaltër. 3. kal. murrëtej.