Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës baltëroj
baltëroj:

baltër/ój kal., -óva, -úar bëj me baltë; përbalt.

Sinonime / Të përafërta:
përbalt
Të ngjashme:
baltërok:

baltërók,-u m. sh. -ë(t) bot. gjysmëshkurre si arrësi, që bën kokrra të kuqërreme a të verdheme.

baltëror:

baltërór,-e mb. që lidhet me baltën; që është me baltë a si baltë: tokë baltërore.

kaltëroj:

kaltër/ój jokal., -óva, -úar 1. v. III shfaqet a duket me ngjyrë të kaltër: kaltëron deti. 2. kal. ngjyej a lyej me të kaltër. 3. kal. murrëtej.

baltoj:

balt/ój kal., -óva, -úar lyej me baltë: baltoj murin.

bulbëroj:

bulbër/ój jokal., -óva, -úar 1. v. III del me shumicë, shpërthen; buis, gëlon: bulbëruan gjethet. 2. kal. begatoj.