Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ballkanolog
ballkanolog:

ballkanológ,-u m. sh. -ë(t) studiues në ballkanologji.

Të ngjashme:
ballkanologji:

ballkanologjí,-a f. fushë studimi për historinë, gjuhën e kulturën e popujve të Ballkanit.