Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ballist
ballist:

ballíst,-i m. sh. -ë(t) hist. anëtar i Ballit Kombëtar (organizatë politike shqiptare gjatë Luftës Nacionalçlirimtare).

ballist:

ballíst,-e mb. që lidhet me Ballin Kombëtar a me ballistët, i Ballit Kombëtar a i ballistëve: çetë balliste.

Të ngjashme:
ballicë:

ballíc/ë,-a f. sh. -a(t) shami koke që mbulon edhe një pjesë të ballit.

ballinë:

ballín/ë,-a f. sh. -a(t) 1. faqja kryesore e një shtëpie; pjesa e zbukuruar mbi derë a mbi dritare; parëse. 2. faqja e parë e një libri, që ka autorin, titullin etj.

ballishtë:

ballísht/ë,-a f. sh. -a(t) shpat mali e dalë përpara: duket mirë ballishta.

ballkot:

ballkót,-i m. bot. 1. barishte njëvjeçare, me lule të verdha të mbledhura si kalli në majë; bar peshku. 2. grurë me hala të gjata e me kokrra të bardha.