Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës balletor
ballëtor:

ballëtór,-i [ballëtár,-i m. sh. -ë(t)] përçor; / prijës.

Të ngjashme:
ballësor:

ballësór,-e mb. ballor: pjesa ballësore; zgjidhje ballësore; përpjekje ballësore.

ballësor:

ballësór, -i m. sh. -ë(t) 1. balli i djepit, i samarit etj. 2. mahia e çatisë. 3. rrip i gjerë meshini a stofi, që u vihet në gjoks kafshëve tërheqëse.

bulmetor:

bulmetór,-e mb. 1. edhe si em., që përpunon a shet bulmet. 2. f. qumështore: lopë bulmetore.

bulletër:

bullét/ër,-ra f. uthull e fortë.

sallator:

sallatór,-i m. sh. -ë(t) trangull.