Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës balles
ballës:

bállës,-i m. sh. -(it) 1. balli i djepit. 2. kurrizi i dorës.

Të ngjashme:
ballas:

bállas (bállazi) ndajf. përballë; haptas, sheshit, sy ndër sy: ia tha ballas.

balle:

ballé,-ja f. sh. -(të) pjesa e sipërme trekëndëshe e ballit të shtëpisë nën dy strehët anësore, balli.

baltës:

báltës,-e mb. që është i butë si baltë: pjepër baltës.

ballëz:

bállëz,-a f. sh. -a(t) secili nga dy drunjtë e poshtëm të sajës, me kreun të kthyer lart.

buallës:

búallës,-e mb., edhe si em., kokërrmadh: fik buallës.