Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ballehapur
ballëhapur:

ballëhápur (ballëhápët) ndajf., edhe si mb., me ndërgjegje të pastër; me guxim, ballëlart: e priti ballëhapur.