Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ballebreshtez
ballëbreshtëz:

ballëbréshtëz,-a f. sh. -a(t) bot. barishte si grashina, me lule të bardha të renditura si të akacies.