Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës ballafaqe
ballafaqe:

ballafáqe (ballafáqas) ndajf. haptas, sheshit, sy ndër sy; ballë për ballë.

Të ngjashme:
ballafaqoj:

ballafaq/ój kal., -óva, -úar vë ballë për ballë dy veta për të nxjerrë në shesh të vërtetën; krahasoj dy gjëra, dy veta etj. për të zbuluar dallimet, për të shkëmbyer përvojën etj.; përqas.

ballafaqim:

ballafaqím,-i m. sh. -e(t) veprimi sipas foljeve.