Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës ballëtor
ballëtor:

ballëtór,-i [ballëtár,-i m. sh. -ë(t)] përçor; / prijës.

Të ngjashme:
ballësor:

ballësór,-e mb. ballor: pjesa ballësore; zgjidhje ballësore; përpjekje ballësore.

ballësor:

ballësór, -i m. sh. -ë(t) 1. balli i djepit, i samarit etj. 2. mahia e çatisë. 3. rrip i gjerë meshini a stofi, që u vihet në gjoks kafshëve tërheqëse.

sallator:

sallatór,-i m. sh. -ë(t) trangull.

çalltor:

çalltór,-e mb., edhe si em., bised. çallëstiar.

ballor:

ballór,-e mb. 1. anat. që lidhet me ballin, i ballit: kocka ballore. 2. që ndodhet në radhët e para a në ballë: faqja ballore e ndërtesës. 3. që bëhet ballë për ballë; që bëhet në ballë të gjerë: mësymje ballore.