Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës baletmaester
baletmaestër:

baletmaést/ër,-ri m. sh. -ra(t) art. mjeshtër baleti.

Të ngjashme:
baletmaestre:

baletmaést,-re, -rja f. sh. -re(t).