Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës balester
balestër:

balést/ër,-ra f. sh. -ra(t) tek. tufë rripash të përkulshëm prej metali ose susta midis boshtit e shtratit të makinave, të vagonëve etj., që zbutin lëkundjet.

Të ngjashme:
palestër:

palést/ër,-ra f. sh. -a(t) sallë e pajisur me vegla të posaçme për ushtrime gjimnastikore.

blister:

blíster mb. spec. që nuk është krejt i pastër (për bakrin).