Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës balerine
balerinë:

balerín/ë,-a f. sh. -a(t) kërcimtare në balet.

Të ngjashme:
balerin:

balerín-i m. sh. -ë(t).

blerinë:

blerín/ë,-a f. sh. -a(t) vend me blerim; lëndinë.

balturinë:

balturín/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) 1. copëra balte, baltëra. 2. baltore; sende prej balte.

halurinë:

halurín/ë,-a f. kryes. sh. -a(t) 1. halë; grumbull halash. 2. bised. dru halor; diçka me hala.

kaltërinë:

kaltërín/ë,-a f. kripë helmuese që zë një enë bakri jo e kallajisur.