Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës balerin
balerin:

balerín-i m. sh. -ë(t).

Të ngjashme:
balerinë:

balerín/ë,-a f. sh. -a(t) kërcimtare në balet.

blerinë:

blerín/ë,-a f. sh. -a(t) vend me blerim; lëndinë.

buletin:

buletín,-i m. sh. -ë(t) 1. njoftim i shkurtër zyrtar për diçka të rëndësishme; fletë a broshurë me njoftime të tilla: buletini meteorologjik; buletin lajmesh. 2. revistë shkencore, letrare etj.

bulurin:

bulurí/n jokal. v. III, -u, -rë buluron.

bateri:

baterí,-a f. sh. -(të) 1. usht. njësi artilerie prej disa togash: bateri kundërajrore. 2. fig. goditje a sulme të përqendruara: bateri kritikash. 3. fiz. grup i lidhur pilash, akumulatorësh a kondensatorësh: radio me bateri.