Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës balance
balancë:

balánc/ë,-a f. sh. -a(t) libr. 1. peshore: vë në balancë. 2. baraspeshë.

Sinonime / Të përafërta:
peshore
baraspeshë
Të ngjashme:
balancoj:

balanc/ój kal., -óva, -úar libr. sjell në drejtpeshim, baraspeshoj; / fig. vë në përpjesëtim të drejtë dy anë të një veprimtarie etj.: balancoj shpenzimet me të ardhurat (ek.). / pës. balancóhet v. III.

balancim:

balancím,-i m. veprimi sipas foljes: balancimi i buxhetit (ek.).

banane:

banán/e,-ia f. sh. -e(t) bot. pemë e vendeve të nxehta, që bën fruta si trangull, me lëkurë të verdhë kur piqen e me tul të ëmbël; fruti i saj: ngjyrë bananeje; republika e bananeve (libr. përç.) vend a shtet shumë i dobët ekonomikisht e ushtarakisht, pa prestigj, vasal i një fuqie tjetër.

bilanc:

bilánc,-i m. sh. -e(t) 1. fin. përfundim që del nga krahasimi i të ardhurave me shpenzimet; pasqyrë përmbledhëse me këtë përfundim: bilanc vjetor; bilanc aktiv bilanc me të ardhura më të mëdha se shpenzimet; bilanc pasiv bilanc me shpenzime më të mëdha se të ardhurat; bilanci i pagesave; / ek. shprehje me shifra e marrëdhënieve ndërmjet anëve të një veprimtarie: bilanc tregtar. 2. fig. libr. vështrim përmbledhës i arritjeve në një fushë veprimtarie gjatë një kohe; përpjesëtim ndërmjet dy anëve të një dukurie: bilanc fitoresh; bilanci i punës njëvjeçare; bilanci i kohës.

aleancë:

aleánc/ë,-a f. sh. -a(t) lidhje shtetesh, partish etj. me qëllime a me interesa të përbashkët, besëlidhje.