Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bakteriologji
bakteriologji:

bakteriologjí,-a f. degë e mikrobiologjisë, që studion bakteret.

Të ngjashme:
bakteriologjik:

bakteriologjí,-k, -ke mb. që lidhet me bakteret a me bakteriologjinë, i baktereve a i bakteriologjisë: analizë bakteriologjike; laborator bakteriologjik.

bakteriolog:

bakteriológ,-u m. sh. -ë(t) specialist në bakteriologji.