Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bakteriolog
bakteriolog:

bakteriológ,-u m. sh. -ë(t) specialist në bakteriologji.

Të ngjashme:
bakteriologji:

bakteriologjí,-a f. degë e mikrobiologjisë, që studion bakteret.