Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bakteriolog
bakteriolog:

bakteriológ,-u m. sh. -ë(t) specialist në bakteriologji.

Të ngjashme:
bakteriologji:

bakteriologjí,-a f. degë e mikrobiologjisë, që studion bakteret.