Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bakermbajtes
bakërmbajtës:

bakërmbájtës,-e mb. gjeol. që përmban bakër: shtresë bakërmbajtëse.

Të ngjashme:
baktermbartës:

baktermbártës,-e mb., edhe si em., spec. mikrobmbartës.