Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bakem
bakëm:

bakëm,-i m. sh -e(t) 1. bot. dru i vendeve të nxehta, me trung të fortë e të kuq. 2. ashkla të këtij druri që përdoren për të ngjyer; boja e kuqe që del prej tyre.

Të ngjashme:
bakeq:

bakéq,-i m. sh. bakëqínj(të) krahin. keqbërës.

vakem:

vákem vetv. 1. vetv. v. III e vak: iu vakën shpresat. 2. kryes. v. III fig. mjegullohet, erret; shuhet (për sytë, për dritën etj.). 3. fig. bised. më priten fuqitë; vdes pa u ndier, shuhem: plaku po vakej.

pakem:

pákem vetv. mpakem: ishte pakur nga pleqëria; iu pak gazi; iu pak zemra.

bakër:

bák/ër,-ri m. 1. kim. metal i kuqërremë, i butë, përcjellës i mirë i nxehtësisë dhe i rrymës elektrike (simboli Cu): bakër blister; tel (enë, monedhë) bakri; ngjyrë bakri; / kripë helmuese që formohet prej këtij metali në enët e pakallajisura. 2. sh. -ra(t) bakëre. 3. fig. keq. gjë pa vlerë: fjalë bakri fjalë të kota.

bakter:

baktér,-i m. sh. -e(t) biol. organizëm shumë i vogël njëqelizor, që kalbëzon e tharbëton lëndë organike ose shkakton sëmundje të ndryshme; mikrob: bakteret e tifos.