Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bakërmbajtës
bakërmbajtës:

bakërmbájtës,-e mb. gjeol. që përmban bakër: shtresë bakërmbajtëse.