Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bakërmbajtës
bakërmbajtës:

bakërmbájtës,-e mb. gjeol. që përmban bakër: shtresë bakërmbajtëse.