Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bakëm
bakëm:

bakëm,-i m. sh -e(t) 1. bot. dru i vendeve të nxehta, me trung të fortë e të kuq. 2. ashkla të këtij druri që përdoren për të ngjyer; boja e kuqe që del prej tyre.

Të ngjashme:
bakër:

bák/ër,-ri m. 1. kim. metal i kuqërremë, i butë, përcjellës i mirë i nxehtësisë dhe i rrymës elektrike (simboli Cu): bakër blister; tel (enë, monedhë) bakri; ngjyrë bakri; / kripë helmuese që formohet prej këtij metali në enët e pakallajisura. 2. sh. -ra(t) bakëre. 3. fig. keq. gjë pa vlerë: fjalë bakri fjalë të kota.

takëm:

takëm,-i m. sh. -e(t) bised. 1. tërësia e sendeve, e pajisjeve etj. që shërbejnë për të njëjtën gjë; palë: takëm shkrimi; takëmi i kalit pajimet e kalit. 2. një grup i caktuar njerëzish: s’është takëmi ynë.

bakeq:

bakéq,-i m. sh. bakëqínj(të) krahin. keqbërës.

zakum:

zakúm,-i m. sh. -e(t) bot. helmës.

banim:

baním,-i m. sh. -e(t) 1. veprimi sipas foljeve. 2. vendbanim: banim i lashtë; banime ilire; me banim të përhershëm.