Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bajraktarizem
bajraktarizëm:

bajraktaríz/ëm,-mi m. 1. hist. formë e organizimit ushtarak e tokësor, që mbështetej në ndarjen sipas bajraqeve; sundimi i bajraktarit: mbeturina të bajraktarizmit. 2. keq. mënyrë e egër drejtimi; qëndrim e sjellje prej bajraktari: shfaqje të bajraktarizmit.