Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bajmakthi
bajmakthi:

bajmákthi ndajf. bised. duke i hedhur këmbët si bajmak, vëngthi: ecën bajmakthi.