Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bajloz
bajloz:

bajlóz,-i m. sh. -ë(t) 1. vjet. ambasador. 2. mit. vigan që vinte nga deti e bënte të këqija (në legjendat e rapsoditë popullore shqiptare): bajlozi i zi.

Të ngjashme:
bajgon:

bajg/ón jokal. dhe kal. v. III, -ói, -úar bajgos.

bajgos:

bajgós jokal. dhe kal. v. III, -i, -ur bën bajga; fëlliq a fëlliqet me bajga.

ballëz:

bállëz,-a f. sh. -a(t) secili nga dy drunjtë e poshtëm të sajës, me kreun të kthyer lart.

ballok:

ballók,-u m. shtegu i ballit.

ballor:

ballór,-e mb. 1. anat. që lidhet me ballin, i ballit: kocka ballore. 2. që ndodhet në radhët e para a në ballë: faqja ballore e ndërtesës. 3. që bëhet ballë për ballë; që bëhet në ballë të gjerë: mësymje ballore.