Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bajgan
bajgan:

bajgán,-e mb., edhe si em., i ndotur me bajga; i pistë.

Të ngjashme:
bajgon:

bajg/ón jokal. dhe kal. v. III, -ói, -úar bajgos.

bajgos:

bajgós jokal. dhe kal. v. III, -i, -ur bën bajga; fëlliq a fëlliqet me bajga.

bajmak:

bajmák,-e mb., edhe si em., bised. 1. që i hedh këmbët anash a i përpjek kur ecën; i shtrembër: kalë bajmak; grua bajmake. 2. fig. budalla; torollak.

bajrak:

bajrá/k,-ku m. sh. -kë(t) dhe -qe(t) 1. vjet. flamur; / etnogr. shami e madhe me lule e xhufka, që e mbajnë krushqit si flamur kur marrin nusen. 2. fig. njeri me trup të drejtë e të bukur; ai që shquhet mbi të tjerët nga bukuria e trupit. 3. hist. njësi ushtarake e më vonë administrative në ndarjen tokësore të disa krahinave të Shqipërisë, në vend të organizimit fisnor patriarkal.

bajram:

bajrám,-i m. fet. secila nga dy festat kryesore të myslimanëve pas ramazanit: Bajrami i madh (i vogël).