Fjalor i Gjuhës Shqipe

I bazuar në fjalorin e publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - 2006 (rreth 48.000 fjalë)

Kuptimi i fjalës bagëtisht
bagëtisht:

bagëtísht ndajf. në mënyrë të trashë; keq; egër, si kafshë, shtazërisht: punon njerëzisht e ha bagëtisht (fj. u.).

Të ngjashme:
babëzisht:

babëzísht ndajf. me babëzi, si i babëzitur.