Fjalor i Gjuhës Shqipe

Fjalori i fundit(2006) i publikuar nga ASHSH(Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë) - rreth 48.000 fjalë

Kuptimi i fjalës bagë
bagë:

bág/ë,-a f. veter. çalë.

Sinonime / Të përafërta:
çalë
Të ngjashme:
babë:

báb/ë,-a m. 1. baba. 2. bimë me farë, që pllenon një bimë tjetër.

bacë:

bác/ë,-aI m. sh. -a(t) vëllai i madh, babai, xhaxhai ose një i moshuar kundrejt më të vegjëlve (edhe me nderim): baca Lekë; të pastë baca!

bacë:

bác/ë,-aII f. sh. -a(t) 1. dele me turi të bardhë. 2. fig. vajzë e urtë.

bafë:

báf/ë-a f. sh. -a(t) femra e levrekut.

bajgë:

bájg/ë,-a f. sh. -a(t) 1. jashtëqitja e kafshëve të mëdha: gardh i lyer me bajga. 2. thjesht. shar. njeri i ndyrë e i pavlerë.